0

اختلال بلع بزرگسالان

اختلال بلع بزرگسالان یا دیسفاژی اصطلاحی است که برای توصیف مشکل در خوردن، آشامیدن و یا بلعیدن استفاده می شود. این بیماری می تواند با درد (اودیفاژی)، سرفه یا احساس...