سنگ مثانه
0

سنگ مثانه ، علائم و درمان

سنگ مثانه در واقع مواد معدنی متبلوری هستند که وقتی ادرار غلیظ شده در مثانه سفت می شود به وجود می آید.  بیش از ۹۰% از ادرار آب بوده و بقیه حاوی مواد معدنی مثل نمک...