0

دیسفاژی مری

تعریف: دیسفاژی به معنای وجود مشکل و یا اختلال بلع است، که فروبردن غذا از دهان به معده از طریق مری را با مشکل مواجه می­کند. آسیب به حلق و گلو موجب دیسفاژی مری...

0

دیسفاژی مری (اختلال در بلع)

تعریف: اختلال بلع در مری یا دیسفاژی مری اختلالی است که در هنگام بلعیدن غذا روی می­دهد و فرد دارای این اختلال، به  سختی می تواند غذا را از دهان از طریق مری به...