سرطان روده

سرطان روده کوچک

سرطان روده کوچک

سرطان روده کوچک چیست؟ سرطان روده کوچک بیماری نادری است که باعث بدخیم شدن سلول های روده کوچک می شود. زمانی که این سلول های بدخیم به سرعت رشد می