پرخوری عصبی چیست
0

پرخوری عصبی چیست؟ پیشگیری، تشخیص و علت‌ها

پرخوری عصبی که با نام بولیمیا نیز شناخته می شود، یک اختلال خوردن است که در آن فرد مقدار زیادی غذا را در یک وعده می خورد (پرخوری) و سپس به طریقی آن را از بدن خارج می...

0

تمرینات بلع در اختلال بلع عصبی

آیا مشکلات و آسیب های عصبی می توانند باعث ایجاد مشکل و اختلال در بلع شوند؟ منظور ما از آسیب عصبی، آسیب به سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز، نخاع و یا نورونهای این...