زخم استرسی
0

زخم های استرسی و تاثیر آن بر گوارش

زخم استرسی گوارش موجب ایجاد جراحت در قسمت فوقانی مجرای گوارشی می ‌شود. این زخم و جراحات لایه های داخلی اندام گوارشی را درگیر کرده و باعث درد و احساس سوزش در این...