ساختار دوازدهه یا اثنا عشر
0

آشنایی با ساختار دوازدهه یا اثنا عشر (دئودنوم)

دوازدهه یا اثنا عشر اولین بخش از روده کوچک اثنا عشر اولین قسمت روده کوچک است که نقش مهمی در فرایند گوارش در بدن ایفا می کند. وظیفه اصلی روده کوچک این است که...