گوارش

سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا، رسوبات سخت شده ی صفرا هستند که می توانند در کیسه صفرا ایجاد شوند. صفرا، مایعی گوارشی است که در کبد تولید می شود و در کیسه صفرا ذخیره می شود. هنگام غذا خوردن، کیسه

آیا جویدن آدامس مانع از رفلاکس اسید معده می‌شود

رفلاکس اسید معده به معنای بازگشت اسید از معده به مری (لوله‌ی گوارشی که گلو را به معده متصل می‌کند) است. هنگامی که فردی دچار رفلاکس اسید معده شود، ممکن است حالاتی چون احساس سوزش معده، استفراغ و