گوارش

متخصص گوارش کیست

متخصص گوارش کیست؟

گاستروانترولوژی یک شاخه پزشکی است که بر سلامت دستگاه گوارش یا مجرای گاسترواینتستینال تمرکز دارد. متخصص گوارش می تواند از سندرم روده تحریک پذیر گرفته تا هپاتیت C را درمان کند. متخصص گوارش متخصصان گوارش در درجه اول