گوارش

پولیپکتومی

پولیپکتومی یا جراحی برداشتن پولیپ

پولیپکتومی در واقع به جراحی برداشتن پولیپ اطلاق می ‌شود. متداولترین نوع جراحی در این مورد پولیپکتومی رحم و روده بزرگ است. با این حال پزشک ممکن است نسبت به برداشتن پولیپ در هر ناحیه ای مثل بینی

دیورتیکولوز و دیورتیکولیت روده بزرگ

دیورتیکولوز و دیورتیکولیت روده بزرگ

اختلال دیورتیکولوز به وجود چندین دیورتیکول در روده بزرگ اطلاق می شود، در حالی که دیورتیکولیت به التهاب و عفونت یک یا چند دیورتیکول (برآمدگی در دیواره روده بزرگ) اشاره دارد. دیورتیکولوز اختلالی شایع است که علامت مشخصی