بیماری گوارشی

پولیپ روده بزرگ

پولیپ روده بزرگ

پولیپ روده بزرگ زائده ای است که بر روی دیواره روده بزرگ ایجاد می شود. پولیپ در افراد بالای 40 سال شایع بوده و اغلب به آرامی رشد می کند.

آمادگی برای کولونوسکوپی

آمادگی برای کولونوسکوپی

در این مقاله به بررسی مواردی می پردازیم که جهت آمادگی برای کولونوسکوپی لازم است بدانید و اقداماتی که باید از قبل انجام دهید را بازگو خواهیم کرد. انتظارات معاینه